Polityka prywatności

Polityka prywatności Pol-Mach s.c.

Wstęp

W tym dokumencie („Polityka Prywatności”) chcemy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– osób odwiedzających serwis internetowy prowadzony pod adresem www.pol-mach.pl;
– osób odwiedzających naszą siedzibę;

Dokładamy starań, aby przekazane Państwu informacje były zgodne z wymogami przejrzystości określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wspomniany akt prawny będziemy określać dalej za pomocą skrótu „RODO”. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące formy lub czytelności Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu i przekazania nam uwag.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „Pol-Mach” s.c. Bernadetta, Krzysztof i Grzegorz Machno, 32-050 Skawina ul. Korabnicka 3b, NIP: 9442024491

Kontakt

Kontakt z nami jest możliwy:
– w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: biuro@pol-mach.pl
– w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na nasz adres: Pol-Mach s.c. 32-050 Skawina, ul. Korabnicka 3b

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Serwis internetowy i profile społecznościowe
W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności w serwisie.

Przykładowo:
– Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego zbieramy informacje o Państwa imieniu, nazwisku, danych kontaktowych oraz treści zgłoszenia.
– Jeżeli poruszają się Państwo po naszym serwisie zbieramy informacje zapisane w plikach cookie lub logach systemowych, a także informacje o adresie IP użytkownika, czasie spędzonym na stronie oraz o interakcjach z treściami zamieszczonymi w serwisie.

W ramach funkcjonowania naszych profili w mediach społecznościowych zbieramy informacje dotyczące Państwa aktywności w ramach określonego portalu internetowego w związku z naszą stroną/profilem firmowym (np. kliknięcia „Lubię to”, publikowane posty, komentarze, wiadomości wysyłane w ramach wewnętrznych komunikatorów).

Wizyty w naszej siedzibie
W związku z wizytami w naszej siedzibie gromadzimy informacje związane z Państwa imieniem i nazwiskiem, szczegółami wizyty oraz danymi zapisanymi na nagraniach wideo w ramach naszego systemu monitoringu.

Zakup produktów lub usług 
W przypadku zakupienia produktów lub usług  przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy.

Pliki cookie oraz podobna technologia

Nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookie. W ramach strony internetowej www.pol-mach.pl możemy korzystać również z innych technologii takich jak np. piksele śledzące, beacony (sygnały nawigacyjne).

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego nasz serwis. Pliki cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności, takich jak wybór wersji językowej strony.

Jakie pliki cookie zbieramy?
Cookie serwisowe. Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Państwu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w tym celu obejmują:
– pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookie);
– uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookie);
– pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookie);
– sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookie);
– trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookie),
– pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookie Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Cookie marketingowe.  Wykorzystujemy również pliki cookie do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do użytkowników serwisu reklamy dostosowanej do Państwa preferencji. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookie oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Państwa zgody. Co do zasady, udzielają jej Państwo za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki lub urządzenia. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć pliki cookie z pamięci swojej przeglądarki lub urządzenia.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

a. Świadczenie usług on-line

b. Marketing

c. Bezpieczeństwo i sprawne działanie serwisu

d. Prowadzenie portali społecznościowych

e. Wykonanie umowy

f. Gwarancja

Okresy przechowywania danych

Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Co do zasady, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas świadczenia usług, trwania umowy lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie ma miejsce w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku monitoringu okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy.

Nasza polityka przechowywania danych uwzględnia terminy przetwarzania danych, które wynikają z obowiązujących przepisów podatkowo-księgowych, terminów przedawnienia roszczeń lub naszych prawnie uzasadnionych interesów wynikających z konieczności archiwizacji prowadzonej korespondencji.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów informatycznych, agencjom marketingowym wspomagającym nas w działaniach związanych z promocją naszej marki oraz podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, szkoleniowe, serwisowe, pocztowe lub analityczne i doradcze.

Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz w celach marketingowych, przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku, w którym wyraziliście Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawach związanych z ewentualnym podejrzeniem nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Aktualnie tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu: https://uodo.gov.pl/).

Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo Unii Europejskiej. Z tego powodu Oknoplast przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
– w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.